Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

După autentificarea cu un cont având nivel de acces administrator organizație, se alege Management iar gestiunea rapoartelor organizației se face din zona Rapoarte, opțiunea Gestiune rapoarte organizație.

Setările legate de gestiunea rapoartelor organizației permit:

 • Revizuire Raportare Activitate;
 • Aprobă toate rapoartele din perioada selectată;
 • Deblochează toate rapoartele din perioada selectată;
 • Contracte de muncă care nu au număr întreg de ore;
 • Descarcă toate rapoartele de activitate din perioada selectată;
 • Descarcă toate fișele de pontaj din perioada selectată;
 • Descarcă Raport acțiuni pentru perioada selectată;
 • Descarcă justificare manoperă (pontaj) pentru perioada selectată;
 • Descarcă justificare manoperă (salarii) pentru perioada selectată;
 • Descarcă resurse CD pentru perioada selectată;
 • Descarcă raport contracte de muncă;
 • Notificare utilizatori;
 • Notificare utilizatori selectați prin sms.

În momentul generării unor anumite documente pentru o anumită lună sau o anumită perioadă, trebuie definite acestea în zona din partea stângă a ferestrei de management. Ca urmare:

 1. se pot genera documente pentru o anumită lună:
 2. se pot genera documente pentru un anumit interval:

 

Revizuire Raportare Activitate

Un clic pe butonul Revizuire Raportare Activitate () are ca rezultat afișarea listei cu toți utilizatorii (se permite căutarea după un anumit utilizator).

Pentru revizuire, se va acționa butonul  din dreptul utilizatorului pentru care dorim să realizăm revizuirea, după care avem posibilitatea să descărcăm raportul de activitate (cu sau fără documentele justificative), fișa de pontaj sau să blocăm/deblocăm o anumită perioadă (lună întreagă sau interval).

Aprobă toate rapoartele din perioada selectată

Un clic pe butonul Aprobă toate rapoartele din perioada selectată () are ca rezultat blocarea, pentru perioada selectată în partea stângă, tuturor rapoartelor de activitate. După blocare, niciun utilizator nu va mai putea efectua modificări pe raportul său de activitate pentru perioada blocată (perioadă poate fi o lună întreagă sau un interval definit).

Deblochează toate rapoartele din perioada selectată

Un clic pe butonul Deblochează toate rapoartele din perioada selectată () are ca rezultat deblocarea, pentru perioada selectată în partea stângă, tuturor rapoartelor de activitate, operație care permite apoi modificarea/editarea rapoartelor de fiecare utilizator în parte.

Contracte de muncă care nu au număr întreg de ore

Un clic pe butonul Contracte de muncă care nu au număr întreg de ore () are ca rezultat apariția unui tabel de control în care se afișează informații, pentru perioada selectată în partea stângă, despre utilizatorii care nu au raportate un nr. întreg de ore.

Dacă nu sunt asemenea cazuri, se afișează mesajul de mai jos.

Descarcă toate rapoartele de activitate din perioada selectată

Un clic pe butonul Descarcă toate rapoartele de activitate din perioada selectată () are ca rezultat generarea și descărcarea, pentru perioada selectată în partea stângă, a unei arhive conținând rapoartele de activitate pentru toți utilizatorii (rapoartele de activitate se pot descărca cu sau fără documentele justificative, în funcție de opțiunea aleasă la generare).

Descarcă toate fișele de pontaj din perioada selectată

Un clic pe butonul Descarcă toate fișele de pontaj din perioada selectată () are ca rezultat generarea și descărcarea, pentru perioada selectată în partea stângă, a unei arhive conținând fișele de pontaj pentru toți utilizatorii. 

Descarcă Raport acțiuni pentru perioada selectată

Un clic pe butonul Descarcă Raport acțiuni pentru perioada selectată () are ca rezultat generarea și descărcarea unui fișier Excel, pentru perioada selectată în partea stângă, care conține informații cu privire la:

 

 • Nr. crt.;
 • Utilizator;
 • Funcție;
 • Nr contract;
 • Acte adiționale;
 • Data;
 • Luna;
 • An;
 • Activitate;
 • Responsabilitate;
 • Actiune;
 • Descriere rezultat;
 • Ore;
 • Interval orar;
 • Actiune aprobata;
 • Resurse CD;
 • Tip;
 • Rezultat;
 • Comentarii;
 • Fisiere comentarii, precum și detalii referitoare la documentele justificative încărcate pentru fiecare activitate raportată.

 

Descarcă justificare manoperă (pontaj) pentru perioada selectată

Un clic pe butonul Descarcă justificare manoperă (pontaj) pentru perioada selectată () are ca rezultat generarea și descărcarea unui fișier Excel care conține informații privind justificarea de manoperă/pontajele (foaie de calcul separată pentru fiecare categorie de buget definită plus foaia de calcul cu evidența contractelor active în proiect cu 0 ore pontate).

Descarcă justificare manoperă (salarii) pentru perioada selectată

Un clic pe butonul Descarcă justificare manoperă (salarii) pentru perioada selectată () are ca rezultat generarea și descărcarea unui fișier Excel care conține informații privind cheltuielile salariale (foaie de calcul separată pentru fiecare categorie de buget definită plus foaia de calcul cu evidența contractelor active în proiect cu 0 ore pontate).

Descarcă resurse CD pentru perioada selectată

Un clic pe butonul Descarcă resurse CD pentru perioada selectată () are ca rezultat generarea și descărcarea unei arhive ZIP care conține (pentru perioada selectată în zona din partea stângă), pentru fiecare utilizator, documentele justificative încărcate de fiecare utilizator în momentul realizării raportului de activitate.

Descarcă raport contracte de muncă

Un clic pe butonul Descarcă raport contracte de muncă () are ca rezultat descărcarea unui fișier Excel care conține informații cu privire la:

 • Nr. crt.;
 • Organizație (acronim);
 • Nume;
 • Prenume;
 • CNP;
 • Nume Utilizator;
 • E-mail;
 • Telefon;
 • Seria și nr. CI;
 • Adresă completă;
 • Administrator Organizație;
 • Linia de buget din care este plătit;
 • Modalitatea de angajare;
 • Tip act;
 • Număr contract;
 • Nr.;
 • Număr act;
 • Funcție;
 • Categorie Expert;
 • Grad Expert;
 • Număr maxim de ore pe lună;
 • Număr maxim de ore pe săptămână;
 • Număr maxim de ore pe zi;
 • Tarif Brut;
 • Dată începere;
 • Dată finalizare;
 • Responsabiltati si sarcini cf.contractului/fisa postului - defalcat pe activități (subactivități);
 • Responsabiltati si sarcini cf.contractului/fisa postului - defalcat pe activități (subactivități);
 • Responsabiltati si sarcini cf.contractului/fisa postului - reunit;
 • Activități în care este implicat (subactivități);
 • Activități în care este implicat (vizibile în rapoarte);
 • Experiență;
 • Rol in organizație.

Notificare utilizatori

Un clic pe butonul Notificare utilizatori () are ca rezultat apariția unei ferestre în cadrul căreia se pot transmite mesaje SMS și e-mail către toți utilizatorii din organizație (destinatarii pot să fie cei cu Contracte valide fără acțiuni introduse în intervalul selectat sau cei cu Contracte cu acțiuni introduse în intervalul selectat) - Atenție, numerele de telefon și adresele de email ale fiecărui utilizator trebuie să fie introduse corect în momentul în care se realizează conturile de acces în cadrul platformei.

Notificare utilizatori selectați prin sms

Un clic pe butonul Notificare utilizatori selectați prin sms () are ca rezultat apariția unei ferestre în cadrul căreia se vor selecta utilizatorii cărora dorim să le transmitem SMS, se va tasta textul după care se acționează butonul Trimite SMS (Atenție, numerele de telefon ale fiecărui utilizator trebuie să fie introduse corect în momentul în care se realizează conturile de acces în cadrul platformei).

 • No labels