Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

După autentificarea cu un cont având nivel de acces administrator organizație, se alege Management iar setările legate de organizație permit:

  • Modificare date organizație;
  • Modificare reprezentanți legali, semnături rapoarte și modalități de angajare;
  • Activități organizație.

Modificare date organizație

Accesarea opțiunii Modificare date organizație permite modificarea datelor pentru organizația în cadrul căreia contul de acces este administrator organizație. Se permite modificarea tuturor câmpurilor, mai puțin modificarea rolului în proiect și a denumirii acestui rol al organizației.

Modificare reprezentanți legali, semnături rapoarte și modalități de angajare

Accesare opțiunii Modificare reprezentanți legali, semnături rapoarte și modalități de angajare permite definirea semnăturilor care să apară pe documente la zona de avizat/verificat (operație similară cu cea care se efectuează de pe contul cu nivel de acces administrator proiect, doar că de pe contul cu nivel de acces administrator organizație se definesc semnăturile doar la nivelul organizației iar de pe contul cu nivel de acces administrator proiect se definesc semnăturile la nivel de întreg proiectul, pentru toate organizațiile din proiect). Această zonă are două mari secțiuni: secțiunea de Setări implicite () și secțiunea de Setări individuale pentru fiecare tip de document în parte (). Atenție, aceste setări se fac doar dacă dorim să adăugăm elemente în plus față de cele definite de administratorul proiectului.

Setările implicite se configurează prin clic pe  și se aplică pentru toate tipurile de documente care se generează din cadrul platformei. Dacă dorim să personalizăm un anumit tip de document pentru care nu dorim să se aplice setările implicte, se va acționa  din dreptul documentului respectiv.

De cele mai multe ori se definesc setări implicite care se aplică pentru toate documentele care vor fi generate din cadrul platformei. Pentru acest lucru se dă clic pe Setări implicite () și trebuie introdus un interval pentru care se vor aplica setările respective. Pentru acest lucru, se dă clic pe Adaugă interval, se alege intervalul și se acționează butonul Salvare.

Apoi, se dă clic pe  pentru a adăugă numele persoanelor aferente intervalului respectiv.

Se va efectua clic pe Adaugă reprezentant legal, se tastează numele, se alege funcția din proiect (se observă că se poate alege doar din funcțiile definite la secțiunea anterioară cu Setări funcții) după care se acționeazăSalvare.

Atenție, dacă se definesc semnături la nivel de organizație care sunt definite și la nivel de raport, acestea o să apară de două ori pe documente.

 

Tot în această zonă, se pot defini și modalitățile de angajare, prin clic pe Adaugă modalități de angajare. Se va tasta denumirea, acronimul după care se acționează butonul Salvează.

Apoi, se va acționa butonul  din dreptul fiecărei modalități de angajare și se va defini procentul contribuției. Implicit, intervalul pentru care se definește procentul contribuției este similar cu durata desfășurării proiectului iar dacă pe parcursul implementării se schimbă procentul contribuției se va defini un nou interval și se va modifica cel definit inițial.

 

Activități organizație

Accesarea opțiunii Activități organizație are ca efect afișarea listei cu toate activitățile în care organizația este implicată.

  • No labels