Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pentru adăugarea unei acțiuni realizare (pontarea), din Panou lucru sau din Contractul meu, se dă clic pe Adaugă acțiune.

Se adaugă rând pe rând informațiile referitoare la acțiunea desfășurată.

 

Zonele care trebuie completate sunt:

 

 • Activitate - implicit se afișează activitatea din dreptul căreia am ales Adaugă acțiune (în acest caz A1. Managementul proiectului);
 • Data - se alege data din calendarul afișat;

  Imediat după selectarea unei date, se afișează restricțiile/limitele contractuale (limitele de ore pe lună/săptămână/zi).
 • Responsabilitate - din lista derulantă care apare, se alege responsabilitatea conform căreia s-a desfășurat activitatea care se pontează (responsabilitatea se poate alege doar după ce s-a ales data) ;
 • Rezultat - se alege unul din rezultatele definite pentru această activitate (în acest caz activitatea A1. Managementul proiectului are definit un singur rezultat respectiv R1. Documente management);
 • Descriere acțiune - se descrie acțiunea desfășurată care se pontează;
 • Descriere rezultat - se descrie rezultatul obținut în urmă desfășurării acțiunii respective;
 • Timp alocat - se trece timpul alocat pentru desfășurarea acțiunii respective - implicit se afișează și limita pe zi conform contractului de muncă;
 • Ora de început - se scrie ora de început a activității care se pontează - implicit se afișează și intervalul orar liber în ziua respectivă;
 • Documente justificative - se încarcă documentele justificative rezultate în urma desfășurării acțiunii respective prin alegerea opțiunii Adaugă fișiere;

La final se poate salva acțiunea prin alegerea opțiunii Salvează acțiunea, se poate salva și se poate continua adăugarea unei alte acțiuni prin alegerea opțiunii Salvează și continuă să adaugi sau se poate salva și modifica acțiunea prin selectarea opțiunii Salvează și modifică acțiunea.

 

Mai mult decât atât, platforma permite și adăugarea de acțiuni în masă. Le putem adăuga prin selectarea Adăugare acțiuni în masă din Contractul meu.

Apoi, se alege Adaugă o nouă acțiune.

În continuare se vor completa aceleași informații descrise și mai sus, respectiv activitatea, data, rezultatul, responsabilitatea, timpul alocat, ora de început, descrierea acțiunii și a rezultatului și încărcarea documentelor justificative.

Pentru adăugarea unei noi acțiuni se va acționa Adaugă o nouă acțiune iar la final se va acționa butonul Salvează. Lângă aceste două butoane se afișează și numărul total de ore adăugate și numărul total de acțiuni.

Tot din aceiași zonă (Contractul meu), prin selectarea opțiunii Adaugă acțiuni din Excel se permite adăugarea/încărcarea acțiunilor din cadrul unui fișier Excel.

În prealabil, trebuie descărcat fișierul Excel care apoi se va completa și se va importa în cadrul platformei.

Pentru acest lucru, se alege data calendaristică pentru care se dorește descărcarea șablonului. În funcție de data selectată se va genera șablonul care va conține activitățile și responsabilitățile aferente datei selectate. De exemplu, dacă activitatea A3. s-a terminat în ianuarie iar noi descărcăm un șablon din februarie, aceasta activitate nu va putea fi completată în Excel. După selectarea unei date calendaristice se va acționa butonul Descarcă șablon Excel. Fișierul Excel se va completa după care se va acționa Importă date din Excel. Atenție, fișierul Excel trebuie completat corect. Orice eroare în fișier va fi raportată în cadrul platformei.

După importarea datelor se va acționa Salvează datele.

 • No labels