Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Se accesează opțiunea Contractul meu. Pentru descărcarea raportului de activitate se acționează Raport de activitate din zona Rapoarte iar pentru fișa de pontaj se acționează Fișă de pontaj din aceiași zonă Rapoarte.

Raportul se poate descărca cu sau fără documentele justificative. Raportul de activitate se va descărca în format Word respectând formatul specific și siglele proiectului.

Exemplu raport generat (prima pagină):

Fișa de pontaj se va descărca într-o arhivă în format Word și în format Excel și este precompletată cu orele încărcate/pontate în cadrul aplicației (pentru proiectul de față) în prealabil şi este necesară doar completarea normei de bază sau a orelor din cadrul altor activităţi/proiecte. 

Exemplu fișă de pontaj generată (prima pagină):

Ambele documente generate (raportul de activitate și fișa de pontaj) se pot descărca pentru o luna (în exemplele de mai sus se alege generare raportului de activitate pentru luna februarie 2015 și a fișei de pontaj pentru luna iunie 2015) sau pentru un anumit interval calendaristic (se va alege Da în zona Selectează o perioadă calendaristică și se va alege de la și până la

  • No labels