Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

După autentificare, în panoul de lucru implicit (clic pe opțiunea Panoul lucru) sau din zona Contractul meu, se permite adăugarea de acțiuni realizate (opțiunea Adaugă acțiune), vizualizarea acțiunilor introduse/raportate (opțiunea Acțiunile mele), adăugarea unei sedințe/întâlniri de lucru (opțiunea Adaugă sedință) sau deschiderea unei singure activități din proiect și afișarea opțiunilor (clic pe numele unei activități din contract sau clic pe opțiunea Lucrează pe Ax.).

Panoul de lucru implicit arată ca în figura de mai jos (opțiunea Panou lucru din meniul de sus):

Zona Contractul meu (meniul din partea de sus) arată ca în figura de mai jos:

Observații:

  • În zona Contractul meu, pentru contractul de muncă selectat, se afișează doar activitățile alocate contractului respectiv;
  • În zona Panou de lucru - fila Coordonare activități, opțiunea Adaugă ședință apare doar în dreptul activităților pe care este definit rol de coordonator activitate (Activitatea A1. din exemplul de mai jos). Pentru rolul de participant activitate nu se afișează opțiunea Adaugă ședința. Dacă utilizatorul nu este coordonator pe nicio activitate, fila Coordonare activități nu apare.

În procesul realizării raportului de activitate și a fișei de pontaj aferente se pot efectua următoarele operații:

  • Adăugare acțiuni (pontare);
  • Vizualizare acțiuni adăugate;
  • Modificare acțiuni adăugate;
  • Ștergere acțiuni adăugate.

Pentru a avea acces la opțiunile contractului de muncă asociat, se va acorda atenție filei Lucru individual din Panou de lucru sau se va acționa butonul Contractul meu.

 

  • No labels