Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Un clic pe butonul Deblochează toate rapoartele din perioada selectată () are ca rezultat deblocarea, pentru perioada selectată în partea stângă, tuturor rapoartelor de activitate, operație care permite apoi modificarea/editarea rapoartelor de fiecare utilziator utilizator în parte.

Contracte de muncă care nu au număr întreg de ore

...