Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Un clic pe opțiunea Management ne duce la zona de Management a organizației (utilizatori, rapoarte și setări organizație). Dacă sunt mai multe organizații, din Management se alege organizația dorită.