Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Accesarea opțiunii Activități organizație are ca efect afișarea listei cu toate activitățile în care organizația este implicată.

Image RemovedImage Added