Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. adăugarea act adițional la contractul existent () - se poate adăuga un act adițional pentru contractul respectiv - datele contractului sunt pre-completate și se vor modifica doar datele care se schimbă conform actului adițional:
  2. se pot modifica datele contractului dacă s-a greșit ceva ();
  3. se poate șterge contractul de muncă ();
  4. se permite adăugarea de activități, definirea de roluri și alocarea de responsabilități. Pentru acest lucru se alege opțiunea.

 


Alocare activități din proiect, definire rol și adăugare responsabilități

După alegerea opțiunii Image Added trebuie alese activitățile care trebuie alocate contractului de muncă respectiv, trebuie definit rolul utilizatorului pentru fiecare activitate și trebuie definite responsabilitățile pentru fiecare activitate.

Image Added

Pentru fiecare contract de muncă se vor aloca activități din proiect. Pentru acest lucru,  

Image Removed

Pentru alocare

după alegerea opțiunii Image Added, se vor bifa activitățile dorite, activități în care este impicat utilizatorul cu contractul de muncă în cauză.

Apoi, pentru fiecare activitate se va defini rol (utilizator sau coordonator - rolurile implicite). Pentru acest lucru se alege rolul pentru fiecare activitate în parte (în acest caz sunt doar rolurile implicite, adică rolul de utilizator simplu sau rolul de coordonator care îi permite utilizatorului să adauge ședințe și să vadă toate acțiunile raportate/pontate pe activitatea respectivă de ceilalți utilizatori ai organizației).

 

și Apoi, se vor adăuga responsabilități pentru fiecare activitate în parte. Pentru acest lucru

Image Removed

Pentru a crea o sarcină, se scrie numele acesteia și se dă clic pe Adaugă.

Image Removed

În continuare, se va selecta sarcina adăugată, iar din partea dreaptă se adaugă o descriere pentru sarcină, se adaugă sub-sarcini dacă e cazul (Subsarcini), apoi se definește intervalul sarcinii (Interval) și timpul alocat pentru realizarea sarcinii respective (Timp alocat) după care se alege Modifică restricții.

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

se dă clic pe zona de Responsabilități pentru Ax (Image Added) de sub fiecare activitate. Se poate tasta responsabilitatea sau se poate selecta responsabilitatea din listă dacă aceasta a mai fost adăugată anterior pentru alt utilizator implicat în aceiași activitate.

Image Added

Alocarea de activități, roluri și responsabilități se poate copia de la un utilizator la altul. Pentru acest lucru se folosește zona de Copiază activități / roluri / responsabilități după contractul.

Image Added

De exemplu, avem de alocat aceiași activitate și aceleași responsabilități pentru un nr. de 30 de formatori. Este suficient să definim aceste activități, roluri și responsabilități pentru un singur formator apoi mergem la ceilalți formatori pe rând și realizăm copierea activităților, a rolurilor și a responsabilităților de la primul formator.