Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pentru a vizualiza acțiunile adăugate, în zona Panou lucru sau zona Contractul meu, se dă clic pe Acțiunile mele din dreptul activității pentru care dorim să vizualizăm acțiunile adăugate (pontate).

Image Removed

De asemenea, se poate alege Contractul meu și apoi Toate acțiunile din contract.

...