Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pentru adăugarea unei acțiuni realizare (pontarea), din Panou de lucru sau din Contractul meu, se dă clic pe Adaugă acțiune din dreptul activității în cadrul căreia se dorește pontarea.

Image Modified

De asemenea, se poate alege Contractul meu iar apoi opțiunea Adaugă acțiune.

Image Removed

Se adaugă rând pe rând informațiile referitoare la acțiunea desfășurată.

...