Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Exemplu fișă de pontaj generată (prima pagină):

Ambele documente generate (raportul de activitate și fișa de pontaj) se pot descărca pentru o luna (în exemplele de mai sus se alege generare raportului de activitate pentru luna februarie 2015 și a fișei de pontaj pentru luna iunie 2015) sau pentru un anumit interval calendaristic (se va alege Da în zona Selectează o perioadă calendaristică și se va alege de la și până la

...