Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

După autentificare, se oferă acces în cadrul aplicației iar panoul de lucru implicit arată precum cel din figura de mai jos.

Image Removed

Pentru fila Lucru individual:

Image Added

Pentru fila Coordonare activități:

Image Added

În zona de lucru, se oferă informații despre contractul de muncă și activitățile aferente acestui contract de muncă iar în partea dreaptă sus (clic pe numele utilizatorului) se permite personalizarea profilului (contului de acces).

...