Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Această secțiune descrie setul de operații care pot fi realizate după autentificarea utilizând un cont cu nivel de acces administrator organizație.

Cu ajutorul acestui tip de cont de acces, se pot realiza următoarele operații principale:

  • Gestiunea utilizatorilor din organizație (inclusiv a contractelor de muncă asociate pentru fiecare utilizator);
  • Gestiunea rapoartelor organizației;
  • Configurarea organizației.

Pe lângă operațiile permise de contul de acces cu nivel utilizator, acest cont de acces nivel administrator organizație are opțiunea Management.

Un clic pe opțiunea Management ne duce la zona de Management a organizației (utilizatori, rapoarte și setări organizație).