Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

După autentificare, se oferă acces în cadrul aplicației iar panoul de lucru implicit arată precum cel din figura de mai jos.

Pentru fila Lucru individual:

Pentru fila Coordonare activități:

În zona de lucru, se oferă informații despre contractul de muncă și activitățile aferente acestui contract de muncă iar în partea dreaptă sus (clic pe numele utilizatorului) se permite personalizarea profilului (contului de acces).

Platforma permite: modificarea datelor personale (cum ar fi e-mail, nr. de telefon, adresa, nr. și seria C.I.), schimbare parolă, adăugare poza profil (implicit se generează o poza cu litere de început ale numelui și prenumelui), setări notificări, vizualizare conversații (nivel chat) purtate în cadrul platformei, vizualizare notificări primite în cadrul platformei și accesare zona de ajutor în utilizarea platformei.

  • No labels