Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utilizatorul cu rol de administrator organizație poate aloca și sarcini celorlalți utilizatori.

Pentru a crea o sarcină, se scrie numele acesteia și se dă clic pe Adaugă.

În continuare, se va selecta sarcina adăugată, iar din partea dreaptă se adaugă o descriere pentru sarcină, se adaugă sub-sarcini dacă e cazul (Subsarcini), apoi se definește intervalul sarcinii (Interval) și timpul alocat pentru realizarea sarcinii respective (Timp alocat) după care se alege Modifică restricții.

  • No labels